skip navigation
Position

Player Stats

Individual

# Name GP G A YC RC OG
Hammam Nasser 1 0 0 0 0 0
Ahmad Hamad 1 1 0 1 0 0
Tarik Nasser 1 0 0 0 0 0
Ibrahim Obeid 1 2 0 0 0 0
Anas Boukhatmi 2 0 0 0 0 0
ali ghamloush 2 1 0 0 0 0
Nasser Suwailah 2 0 0 0 0 0
Naseem Alhaj 3 0 0 1 0 0
Fadhl Shajira 3 0 0 0 0 0
hassan saad 3 0 0 1 0 0
Laith Alhiyafi 3 2 0 1 0 0
Abdulnaser Ahmed 3 0 0 0 0 0
Mohamed Korish 3 0 0 0 0 0
Mohamad Ghamloush 3 0 0 0 0 0
Ysen Dalipi 3 0 0 0 0 0
Haroun Odeh 3 0 0 0 0 0
Abdulwahab Shagera 4 1 0 0 0 0
Owace Aldais 4 3 0 0 0 0
Mujeeb Nahshal 4 0 0 0 0 0
Abu-bakr Al-gabri 4 2 0 0 0 0
Salman Sufyan 5 0 0 0 0 0
Youssef Alsaghir 5 3 0 0 0 0
Nooh Alshami 6 1 0 0 0 0
Bashir Mohamed 6 0 0 1 0 0
Zakarya Alhubaishi 6 0 0 1 0 0

Goalkeeper

# Name GP GA YC RC
Amir Ribic 2 1 0 0
Abdulfattah Ahmed 5 11 0 0

Player Stats

Individual

# Name GP G A YC RC OG
Hammam Nasser 1 0 0 0 0 0
ali ghamloush 1 1 0 0 0 0
Ahmad Hamad 1 1 0 1 0 0
Nasser Suwailah 1 0 0 0 0 0
Tarik Nasser 1 0 0 0 0 0
Ibrahim Obeid 1 2 0 0 0 0
Fadhl Shajira 2 0 0 0 0 0
Abdulnaser Ahmed 2 0 0 0 0 0
Anas Boukhatmi 2 0 0 0 0 0
Mohamed Korish 2 0 0 0 0 0
Mohamad Ghamloush 2 0 0 0 0 0
Ysen Dalipi 2 0 0 0 0 0
Haroun Odeh 2 0 0 0 0 0
Abdulwahab Shagera 3 1 0 0 0 0
Owace Aldais 3 3 0 0 0 0
Naseem Alhaj 3 0 0 1 0 0
hassan saad 3 0 0 1 0 0
Laith Alhiyafi 3 2 0 1 0 0
Mujeeb Nahshal 3 0 0 0 0 0
Abu-bakr Al-gabri 3 2 0 0 0 0
Salman Sufyan 4 0 0 0 0 0
Youssef Alsaghir 4 3 0 0 0 0
Nooh Alshami 5 1 0 0 0 0
Bashir Mohamed 5 0 0 1 0 0
Zakarya Alhubaishi 5 0 0 1 0 0

Goalkeeper

# Name GP GA YC RC
Amir Ribic 1 1 0 0
Abdulfattah Ahmed 4 11 0 0